© Mgr. Juliana Kötelešová

Slovenská literatúra od romantizmu k začiatkom ralizmu I

Gejza: Pansláv nemôže byť dosť pokorený.
Vybubnovaná: A čo je to vlastne ten pansláv?
Gejza: Taký huncút, ktorý chce, aby v Uhrách Slovák bol pánom.Keby nie ten mendík za desať rokov by sme všetkých našich poddaných pomaďarčili.
Kobozy: A akú by potom mali prednosť pred sedliakmi, keby i oni boli Maďari?
Gejza: Poznať, že si zo starého zákona. Uhorská krajina musí byť jedného jazyka, ak má byť slobodná a mocná, a kto slovenskú reč zastáva, je zradca krajiny.