© Mgr. Juliana Kötelešová

Dante Alighieri - Božská komédia

Dante Alighieri - Božská komédia (úryvok)

1. Predo mnou brána týčila sa z temna,
na nej som čítal tento nápis tmavý
a riekol: Majstre, tvrdá reč to pre mňa."

2. Odvetil mi jak človek prenikavý:
"Tu nech tvoj duch sa zbaví všetkej bázne
a zbabelosti všetkej nech sa zbaví!"
........................................................................................
3. Hlava mi hučí hrôzou obostretá,
preto som riekol: "Aký ľud to žiali
a aký žiaľ ním takto desne zmieta?"

4. Odvetil mi: "Ten vir-var neustály
prenasleduje biednych pozemšťanov,
čo žili hore bez hany i chvály."
.............................................................................

Označ správnu odpoveď.