© Mgr. Juliana Kötelešová

S Y N O N Y M Á


Priraďuj slová, ktoré sú si významovo blízke.