Zdroj: T. Lampartová, Päťminútovky zo slovenského jazyka

Cvičenie 8

Zopakuj si pravopis.

Doplň vynechané písmená.
Mnul rok sme trávili dovolenku v zkych atrách, tento rok v lovenskom udohorí. Tieto jedn nohavice nosím najčastejšie. Na severe uska sa tiahnu rozsiahle step. Dedkov koleno sa pekne zahojilo. Priateľkna mama nás čakala pred knom. Rchlo zavr fľašu a skr ju do skrne! Napsal jej už siedm list. Kobr jed môže spôsobť aj slepotu. Os a sršne vešajú svoje hniezda na trám pôjdo, pod strech alebo na konáre stromo. Star rodičia mu priniesli k dvanástm narodeninám pekné knih.