Zdroj: T. Lampartová, Päťminútovky zo slovenského jazyka

Cvičenie 4

Zopakuj si pravopis.

Doplň vynechané písmená.
Všetci ôsm boli študentmi pojenej školy na ovohradskej ulici v ratislave. Mnoh obvatelia mesta sa pšia novmi btmi, ktoré postavli pri luxusnom hotel. Sokol majú vborne vvnutý zrak. Z fontány vtrskli krštáľové kvapôčky vody. Marikn star známy má už lsú hlavu. Naši boli štvrt. Tieto zver sa v lovenskom aji nevskytujú. Lškna prefkanosť je známa. Zoznámila nás so svojmi blzkymi. Na ový rok pôjdeme lžovať do akúskch lp. V šatni zostali zabudnuté už nejedn tenisk, rukavce i šál.