Zdroj: T. Lampartová, Päťminútovky zo slovenského jazyka

Cvičenie 19

Zopakuj si pravopis

Doplň vynechané písmená
Koalno mláďa, ktoré vrástlo z matknho vrecka, sa teraz nos na chrbte. Prv ľudia sa objavli na mi pred miliónmi roko. Keds boli step, les a hor neprekonateľné. Pri chorobe sa počet bielch krvniek zmnohonásob, aby tak bránili telo proti infekci. V bunke rozlšujeme ctoplazmu, jadro a bunkové povrch. Vietor sa m plaz po tvár nevditeľnou dlaňou. Potápači včistili trbské leso od mnohch nečistôt. Nie každ artinčan bol atičiar. Cez prázdniny školské areál zvajú prázdnotou. Napísal mi to v mail.