Zdroj: T. Lampartová, Päťminútovky zo slovenského jazyka

Cvičenie 15

Zopakuj si pravopis

Doplň vynechané písmená
Konečne boli úplne sam. Jeho tvár sa priblžila k mojej a nenávistne pritom zaspel cez zuby moje meno. Hmla sa pomal rozplvala. Požiarnici nenašli v blzkosti požiaru funkčn hdrant. Sú in ako m. Skončili sme až dvadsiat šiest z tridsiatch zúčastnench. Bez Alic nechceli začať. Vžd ho odbla nejakm neprjemnm slovom. Moji bratia rad tancujú, hovoria o nich, že sú salónn lev. Lekárov pacienti boli spokojn. Babka pozerá takmer všetk seriál. Tento znám herec hrá už v treťom seriál. Pracoval ako dplomat v ndonézi.