Zdroj: T. Lampartová, Päťminútovky zo slovenského jazyka

Cvičenie 14

Zopakuj si pravopis

Doplň vynechané písmená
Tréner si vtpoval piatch chlapcov, ktorch pozval na zajtrajší trénng. Ešte v pžame prešla do kuchne. Cestičk a chodník v celom areál boli odhrnuté. Otočila sa na optku sa zmzla. Už nebude mať žiadnu sokňu, s ktorou bude musieť bojovať. Mslím, že ani na desiatkrát sa mi to nepodar. Zbstril pozornosť, keď v rádi hovorili o ošickom aratóne. Neviem, či boli vinn. Po večer sa rozišli. Letné večer bvali obvkle tepl. Aj m sam sme vzerali zmtene. Tú správu som počul vo večernom žurnál.