Zdroj: T. Lampartová, Päťminútovky zo slovenského jazyka

Cvičenie 12

Zopakuj si pravopis

Doplň vynechané písmená
Jej vcbrený vkus sa odrážal nielen na jej oblečení, ale aj na tom, ako si dokázala zariadiť bt. Deviat štartujúci prišli včas, desiat meškal. Oheň pod náporom vody spel a sčal. Pod ratislavským radom sa prechádzali akúsk turisti. Už dlhšie nevdržala napnať seba aj ostatnch a nedočkavo roztrhala aj posledné zvšky obálky. Vstr chrbát! Zohbala sa pod ťarchou zlého svdomia. Susedkn dieťa zostalo doma sam. Účastníci smpózia boli rozdelen do piatch sekci. Neboli tu žiadn kamaráti, len neznám chlapci. Tento flm má lovenský dabng.