Zdroj: T. Lampartová, Päťminútovky zo slovenského jazyka

Cvičenie 11

Zopakuj si pravopis

Doplň vynechané písmená
Len s vptím poslednch sl zodvhol telefóe slúchadlo. Kúpila som kticu z orchide. A čo urobme m ostatn? Od inch sa ani veľmi neodlšoval. Prechádzal sa po ondýnskych uliciach a obdivoval neustál ruch. Moje sestr sú veľkorsé, úprmné a chápavé. Nebadane prkvol, no vzáptí sa zvrtol na pte a všiel z miestnosti. Keďže sme sa to neodvážili urobť, všetkm sa zdalo, že sme zbabelkne. Pôjdete so mnou všetci piat! Dievčatá tam sam nepotrafia. Po večer sme sa v hotel na terase rozplvali nadšením, že tieto letné dovolenkové večer sú fantastcké.