Zdroj: T. Lampartová, Päťminútovky zo slovenského jazyka

Cvičenie 5

Zámená

Doplň
Moje sestry zostali doma sam. Nech sú tak alebo onak, stále ich máme rad. Stáli v rade za seb. O svojch problémoch nikomu nerozprávam. Bol to ten ist bežec, ktor zvíťazil aj minulý rok. Aj t menej odvážn sa napokon osmelili. Aj v tchto ťažkých časoch si museli pomôcť sam. Pri dverách stál nejak cudzí človek. Je mojm najväčším vzorom. Koľk z nás sú spokojn? S niektormi z vás by som sa rád skamarátil.