Zdroj: T. Lampartová, Päťminútovky zo slovenského jazyka

Cvičenie 2

Zámená

Doplň
Rád by som išiel svojm autom. Koľk raz to musím opakovať? Sú to stále t ist žiaci, ktor si nerobia domáce úlohy. Pod oknami vypiskoval aks mládenec. Nikd s nm nesúhlasí. Tieto deti si už sam čítajú rozprávky. Vo vašch očiach som stále ten ist mal chlapec. Stretli sme sa už so všelijakmi problémami. Ktor z vás nepôjdu na výlet? Zavolám svojch priateľov.