Zdroj: T. Lampartová, Päťminútovky zo slovenského jazyka

Cvičenie 19

Zámená

Doplň.
Deti prišli na to úplne sam. Žiaci prišli na to úplne sam.
Sam so sebou boli spokojní. Sam so sebou boli spokojné.
Je to tu sam futbalista. Sú tu sam futbalisti.
Vycvičení psi sa sam nikam nerozbehnú. Horárove psy sam strážia celý dvor.
Vlci v zime žijú vo svorkách, ťažko si sam zháňajú potravu. Medvede si tiež už sam ťažko zháňanjú v lese potravu. V tejto hore sú sam vlci. V tamtej hore sú sam medvede.
Niektor boli nespokojní. Niektor z nich bol nespokojný.