Zdroj: T. Lampartová, Päťminútovky zo slovenského jazyka

Cvičenie 1

Zámená

Doplň
Hociked k nm prídu nejak príbuzn. Čítanie kníh patrí k mojm veľkm záľubám. Koľk dnes chýbajú? Môj brat je povahovo in ako ja. S km ideš do kina? Pýtali sa, s ktormi kamarátmi sa stretávam a ak sú vlastne t moj kamaráti. Ktor zážitok z prázdnin bol najúžasnejší? V našej triede sú sam dobr žiaci. Popoludní sa mal s niekm stretnúť. V tchto lesoch žije mnoho srnčej zveri.