Zdroj: T. Lampartová, Päťminútovky zo slovenského jazyka

Cvičenie 7

Slovesá

Doplň
Tento dom je, zdá sa, neobvaný. Tieto dve veci spolu nesúvsia. Ruky dvhali na znak, že zvťazili. Ak nie si v práve, musíš pkať. Od strachu ho až pchlo pri srdci. Myšlienky sa mu rnuli jedna za druhou, odvjali sa ako niť z klbka. Vliezol z jamy a potichu sa prešmkol popri ňom. Vdel, že za záclonou sa niečo pohbovalo. Vskočil, akoby ho pchol špendlíkom a začal hlasno kvliť. Tvárl sa previnilo. Hmrilo sa to tu žiakmi z rôznych škôl. Cestu im skržil neznámy človek.