Zdroj: T. Lampartová, Päťminútovky zo slovenského jazyka

Cvičenie 5

Slovesá

Doplň
Palica švhla vzduchom a prstála neďaleko nás. Len horko-ťažko sa prebjal dopredu. V strede poľa zva veľká čierna diera. Zranené zviera rčalo, pobehovalo dookola, svojím pohľadom proslo o pomoc. Prešmkol sa pomedzi nás a zmzol. Najprv sme zauzlenú vlnu odvnuli, teraz ju musíme navjať. Hrali sme sa na zbojníkov, no nikoho sme nezabli ani neozbjali. Prepchol si dušu na bicykli. S dedkom sme oplovali zo stromov staré a suché konáre. Vstrela ruky a zvtala sa s ním.