Zdroj: T. Lampartová, Päťminútovky zo slovenského jazyka

Cvičenie 4

Slovesá

Doplň
Zskali sme cenné body do súťaže. Na jeseň všetky hniezda osrejú. Vonku zavja silný vietor, dážď bčuje domy, ulice zvajú prázdnotou. V žalúdkoch sa nám ozval hlad. Zodvihol rozspané smeti, Bolesť sa jej znásobla, nechty si zarvala do dlane, až nahlas zaspela. Prišli sme v poriadku, neskrvl sa nám ani vlások na hlave. Povetrím zahvžďal a zarl sa presne do stredu terča. Hodiny práve odbli päť, keď sa vrátila domov. Vp všetko mlieko! Skrl sa do skrine.