Zdroj: T. Lampartová: Päťminútovky zo slovenského jazyka

Cvičenie 19

Podstatné mená

Vypíš z textu neurčité slovesné tvary a pomenuch ich.
Lezenie po skalách je náročný šport.
Bojazlivo kráčajúc sa neustále obzeral okolo seba.
Otec mi zakázal tráviť toľko času pri počítačí.
Spievajúce dievča zožalo mohutný potlesk.
Robotník je už unavený, mal by si oddýchnuť.
Premýšľajúc nad svojou odpoveďou si sadol.
S čítaním neznámenho textu nemá problémy.
Na štadióne bolo dvetisíc štyristo platiacich divákov.
Mali by sme sa k sebe správať ohľaduplne.
Učiteľka zozbierala dokončené úlohy.
Padajúc sa ešte stihol zachytiť neďaleko stojaceho kamaráta.
Na nábreží Dunaja bola odhalená socha M. R. Štefánika.