Zdroj: T. Lampartová, Päťminútovky zo slovenského jazyka

Cvičenie 17

Slovesá

Rozdeľ slová na prídavné mená a činné príčastie prítomné.
písacie potreby
píšuci žiak
plávajúci predmet
plávacia vesta
sediaci diváci
sedací sval
šijací stroj
šijúca žena
visiace lampy
visiace zámky
padací most
padajúci bežci
chlapec skladajúci kocky
skladací dáždnik
počítajúci študent
počítací stroj
hracia skrinka
hrajúce sa dieťa
striekajúca voda
striekacia pištoľ