Zdroj: T. Lampartová, Päťminútovky zo slovenského jazyka

Cvičenie 13

Slovesá

Doplň
I keď sa veľmi sil, stále je to nad jej sil. Vedie dlhé hovor. Kto to o ňom hovor? Tri lyžice sol, ktože to tak sol? Vylomil sa zúbok z píl, už sa veru zle s ňou píl. Všetky vlky divo vl, keď na pažiti tancovali lesné vl. Učiteľka z našej škol na seminár chorí a tam sa škol. Hádajú sa chlap, ktože sa rád chlap? Utekajte z hor, bo tam oheň hor! Nemá rada spor, peniažky si radšej spor. Šaty, svetre, všetko bal, už sú toho riadne bal. Veľké súdne trov, úspor to strov. Ktože už len priklop tieto ťažké príklop? Keď lietajú veľké výr, vzduch sa veru prudko zvír. Veselé sú svadb, kto sa to dnes svadb? Vyvoláva svár, bo sa on rád svár. Dúfam, že sa pokús urobiť tie pokus. Fúka, hrmí, len sa kr, lámu sa aj veľké kr. Veselo sa tvár, úsmev má na tvár. Sú to aké otrav, často nás to otráv. Pozor, skr sa, je tu veľká krsa!