Zdroj: T. Lampartová, Päťminútovky zo slovenského jazyka

Cvičenie 12

Slovesá

Doplň
Rozmxovala zeleninu a vliala ju do polievky. Lekárka dnes popoludní už neordnuje. Záhradník pkruje mladé rastlinky, aby mohli lepšie rásť. Len nedávno plnofkovali túto novú ulicu. Dedko s otcom stále poltzujú. Z jej pomoci proftovali viacerí. Jedným okom zaregstroval jeho príchod. Dnes reprzujú môj obľúbený film. Verše sa pekne rmujú. Už dávnejšie sgnalizoval svoj príchod. Svoju chorobu len smuloval. Jej zdravotný stav sa podarilo lekárom stablzovať. Mama sterlzovala uhorky. Snažili sa zosnchronizovať svoj voľný čas.