Zdroj: T. Lampartová, Päťminútovky zo slovenského jazyka

Cvičenie 9

Prídavné mená

Akú príponu doplníš? Krátku? Dlhú? Rozlišuj privlastňovacie prídavné mená od vzťahových.
Pred domom parkovalo bratov nov auto. Z kopčeka hliny vykukla krtkov hlavička s dlhm ňufáčikom. Pani Krtov strážila dcérin dieťa. Na poličke bola poukladaná synov športov obuv. V kúte bola opretá záhradníkov kovov tyč. Martinov siv oči sa zahľadeli do diaľky. Včera sa nám rozbila mamin sklenen váza. Inštruktorov nov čapicu sme videli kotúľať sa dolu svahom. Na stole už trónila oslávencov banánov torta a tiež Milanov obľúben tvarohov zákusky. Na kabáte sa mi roztrhla gombíkov dierka. Šikovn zdravotn sestra je lekárov prav ruka.