Zdroj: T. Lampartová, Päťminútovky zo slovenského jazyka

Cvičenie 3

Prídavné mená

Zvoľte správnu možnosť.
Starec bol chud a vyziabnut, ruky mal posiate hlbokmi jazvami. Z dedkovch synov je môj otec najmladš. Medzi rybmi šupinami som zazrel drobnú ranku. S Petrnm kamarátkam som sa zoznámila len nedávno. Aj dospel sa občas zmýlia. V krátkch nohaviciach jej bolo zima. Deti si počas voľnch dní rad pospia dlhšie. Kobr jed ochromí človeka za pätnásť minút. Pavol bol veľmi nešťastn, pretože sa jeho znám s ním pred odchodom nerozlúčili. Chlapci nerad vysávajú.