Zdroj: T. Lampartová, Päťminútovky zo slovenského jazyka

Cvičenie 2

Prídavné mená

Zvoľte správnu možnosť.
V hlásateľknch očiach a odrážal úsmev. Pod oknami sa hrali a vykrikoval malí šarvanci. Sov svojmi ostrmi pazúrmi chytajú korisť. Počas letnch prázdnin som bola v Nízkch aj vo Vysokch Tatrách. Laponci kočujú so sobmi záprahmi na nové pastviská, zároveň sú sob aj ich potravou. Naši susedia sú občas príliš hlučn. V jeho láskavch a upokojujúcch slovách bol cítiť úprimn záujem. Niektor bratov spolužiaci veľmi rad čítajú, in nie. Jej smiech bol nákazliv, všetci boli napokon usmiat.