Zdroj: T. Lampartová, Päťminútovky zo slovenského jazyka

Cvičenie 15

Prídavné mená

K prídavným menám vyber vzor skloňovania.
rak račí rakov
obor obrí obrov
Martin Martinov martinský
holub holubí holubací holubov
holúbä holúbäcí
železo železný železitý
lasička lasičkin lasičí
obhajkyňa obhajkynin
kuchárka kuchársky kuchárkin
kura kurací kurin