Zdroj: T. Lampartová, Päťminútovky zo slovenského jazyka

Cvičenie 13

Prídavné mená

Slovné spojenia daj do L sg.
kohútí hrebeň
sokolie oko
sloní chobot
motýlie krídlo
koalie mláďa
gorilí samec