Zdroj: T. Lampartová, Päťminútovky zo slovenského jazyka

Cvičenie 11

Prídavné mená

Doplň v prídavných menách veľké alebo malé písmená a správnu príponu.
V strede tábora stál ndiánsk totem. Z ndiánovej čelenky vypadlo maličké pierko a ľahučko poletovalo vo vetre. Z autobusu vystúpili volensk hokejisti. V priestoroch volenského zámku sa nachádzajú ucelené expozičné celky. Mnohí ešte stále hľadajú ánošíkov poklad. Zachovávame ánošíkovskú tradíciu, ktorá posilňuje spolupatričnosť nášho národa. Pred dverami sa povaľovala unčov kosť. Neďaleká ukučínov ulica je opäť rozkopaná. Do Prahy pricestoval na návštevu merick prezident. Zvonka bolo počuť ickin mňaukanie. Bolo to alamúnsk riešenie situácie. Aj Slovensko je už členom urópskej nie.