Zdroj: T. Lampartová: Päťminútovky zo slovenského jazyka

Cvičenie 5

Podstatné mená

Doplň a urč rod a vzor podstatného mena ZVER.
Pri kŕmidlách sa zišlo veľa srnčej zver_.
Jednorožce sú krásne zver_.
Podľa stôp zver_ môžeme určiť jej početnosť.
Vlky žijúce v západnej Kanade si radšej ulovia ryby pred klasickým lovom zver_.
Mám rád všetky domáce zver_.
Ak je lev sýty, dá pokoj zver_.
Poľovníci zisťovali stavy zver_ v revíri.
Do bratislavskej ZOO pribudli niektoré nové dravé zver_.
Niektorým druhom dravej zver_ hrozí vyhynutie.
Vyberte sa na prechádzku za zverm_ v prírode!
Chováte nejaké cudzokrajné zver_?