Zdroj: T. Lampartová: Päťminútovky zo slovenského jazyka

Cvičenie 3

Podstatné mená

Zvoľte správnu možnosť.
Drozd sú známe spevavce. Drop sú podobné ako hus, no majú dlhší krk i noh a sú dobré bežce. Skaláre sa pokladajú za jedn z najkrajších akvárových rbiek. Vo všetkých oceánoch sveta sú známe pôvabné morské vták - albatros. Z hľadiska tvaru sú jašter oveľa rozmanitejšie ako had. Jazvece patria k lascovitým hrabavým cicavcom. Rs majú na ušniciach štetôčky srsti. Do radu blanokrdlovcov patria orem iného os, včel a mravce. Šakal sú menšie ako vlk.