Zdroj: T. Lampartová, Päťminútovky zo slovenského jazyka

Cvičenie 23

Podstatné mená

Utvor G pl. od týchto slov.
chlápä
chlápätko
chlapiatko
chlapča
chlapčiatko
chlapčisko
chlapina