Zdroj: T. Lampartová, Päťminútovky zo slovenského jazyka

Cvičenie 22

Podstatné mená

Doplň slovo "kohút" k číslovke.
dva
dvaja