Zdroj: T. Lampartová, Päťminútovky zo slovenského jazyka

Cvičenie 6

Neohybné slovné druhy

Doplň do viet podľa významu vhodné spojky.
Pozoroval starého otca, sa zhovára so susedom. Buď sa poponáhľame, prídeme neskoro. Poskakoval mladá srnka. Vytušil, niečo nie je v poriadku. Rozmýšľam, si dám čaj kávu. Musím sa snažiť, chcem byť dobrý. Nepozdravil, nazkýval. Neučí sa, ani knihy nečíta. Pomáhali si, boli priatelia. Karhala ho, bol lenivý. Pozrela sa pred seba zbadala, je už blízko. Kráčal pomaly, nemal odvahu.