Zdroj: T. Lampartová, Päťminútovky zo slovenského jazyka

Cvičenie 1

Neohybné slovné druhy

Doplň vhodné slová alebo slovné spojenia. Pozor na veľké/malé písmená!
namiestie/ na mieste určenom na odkladanie učebníc bol neporiadok. Je zamyslieť sa nad sebou!
spamäti/ z pamäti Životopis básnika vedel . Niektoré vedomosti sa mu už vytratili .
v tom/ vtom kraji sa nachádza veľa lesov. som začul vysloviť svoje meno.
na hlas/ nahlas V myšlienkach si spomenula z rádia. Pustila rádio .
zakaždým/ za každým Vedela pripraviť kurča inak. Otočil sa dievčaťom.
nakoniec/ na koniec si mala predsa pravdu ty. Často sa mu stalo, že prišiel až prednášky.
navrch/ na vrch Z každej situácie chce vyjsť víťazne, vždy chce mať . Šmýkajú sa mi topánky, asi sa nikdy nedostanem.
doslova/ do slova sa mu vkradla pravopisná chyba. Nemyslel som to až tak .
namiesto/ na miesto mňa zobrali so sebou inú spolužiačku. Zvonilo, sadnite si každý !
dokonca/ do konca už nechcel ani zmrzlinu, keďže ho bolelo v hrdle. I keď ich to nebavilo, vydržali .
o veľa/ oveľa Stalo sa to rokov skôr. Stalo sa to skôr.