Zdroj: T. Lampartová, Päťminútovky zo slovenského jazyka

Cvičenie 9

Čislovky

Doplň.
Každý piat vystúpil z radu. Viacer volejbalisti boli smutní, pretože skončili až deviat. Siedm z ôsmch súhlasili, že poupratujú neporiadok v okolí školy. Už niekoľk raz sa ozval, no stále nebol spokojný s odpoveďou. Mám rovnako rád obdvoch súrodencov. Neprekážalo mi, že som stál až dvadsiat štvrt v rade. Žiaci deviatch ročníkov už majú občiansky preukaz. Z tridsiatch troch pretekárov bol Blažej jedenást. Prv siedm sú už v cieli.