Zdroj: T. Lampartová, Päťminútovky zo slovenského jazyka

Cvičenie 4

Čislovky

Doplň.
V pätnástch rokoch sa ťažko rozhodoval, čím chce byť. V našej triede máme dvanástch chlapcov a šenásť dievčat. Malí žiaci druhch ročníkov sa dnes učili deliť sto. Naposledy sa videli pred siedmmi rokmi. Keď štvrtkrát obiehal okolo nás, bol už riadne zadychčaný. Stôl sme prestreli pre ôsmch. Už piat deň blúdili títo piat nešťastníci v neprehľadnom teréne. V triednej vedomostnej súťaži boli chlapci prv a dievčatá druh.