Zdroj: T. Lampartová, Päťminútovky zo slovenského jazyka

Cvičenie 23

Čislovky

Číslicu prepíš slovom.
Výsledok delíme . (100)
Zvyšok násobíme . (1000)