Zdroj: T. Lampartová, Päťminútovky zo slovenského jazyka

Cvičenie 22

Čislovky

Urč druh čísloviek.
Spýtal sa dva razy.
Spýtal sa druhý raz.