Zdroj: T. Lampartová, Päťminútovky zo slovenského jazyka

Cvičenie 21

Čislovky

Doplň.
Oženil sa vo svojich tridsiatch rokoch. Oženil sa v tridsiatch rokoch minulého storočia.
Jedn sú šťastné, druhé veselé. Jedn sú šťastní, druhí veselí.