Zdroj: T. Lampartová, Päťminútovky zo slovenského jazyka

Cvičenie 14

Čislovky

Do viet doplň správne tvary podstatného mena "raz". Číslicu zo zátvorky napíš slovom.
(2) Dva razy meraj a (1) strihaj. Ani na (2.) sa mu to nepodarilo. Už som ti to hovorila (100) , koľko ti to mám ešte opakovať? Krv daroval už (100.) . Koľký ťa už otec napomenul? Stalo sa mu to (1.) . Dnes sa máme učiť (3) toľko ako včera. Prišiel už (3.) neskoro. Hovorím ti to posledný . Zabudol som to hádam (9) . Dúfam, že už (10.) to nezabudnem. Tú knihu prečítala už (4) . Veľa som na teba myslel. Ten pokus mu nevyšiel ani na (25.) .