Zdroj: T. Lampartová, Päťminútovky zo slovenského jazyka

Cvičenie 13

Čislovky

Číslice nahraď skupinovými číslovkami. (pozor na veľké/malé písmená)
Mám len (2 ruka) .
Zobrala si so sebou (3 okuliare) .
Na chodbe bolo (4 dvere) .
Doma ju čakalo (5 hladné ústa) .
Prešli cez (7 vrch a 7 rieka) .
V skrini jej viselo (8 nohavice) .
Čítali sme Čapkovu knihu (9 rozprávky) .
Užívala kvapky z (10 bylina) .