Zdroj: T. Lampartová, Päťminútovky zo slovenského jazyka

Cvičenie 11

Čislovky

V číslovkách doplň pádové prípony.
Jednch starých rodičov navštívime tento víkend, druhch o dva týždne. Jedn písali test, druh diktát. Navštívili už nejedn kúpele. Len jedn z dverí boli otvorené. Jedn ruky nestačia na toľko práce. Viem, že sa už nejedn chlapci poškriepili kvôli dievčatám. Niekedy to musí ísť jednm uchom dnu a druhm von. Jedn súťažiaci prišli ráno, ostatn pred obedom. O tých jednch počuť stále, o tých druhch málo. Stále rozmýšľa len nad tým jednm problémom. Mám iba jedn večerné šaty. Jedn sa prišli učiť, druh hľadať inšpiráciu. Tento pamätníček prešiel nejednm rukami.