Zdroj: T. Lampartová, Päťminútovky zo slovenského jazyka

Cvičenie 1

Číslovky

Doplň.
Niekto musí byť prv a niekto posledn. Nie sme ani prv, ani posledn. Tieto komplikácie sa vyskytujú v siedmch prípadoch zo sta. Do kina sme išli spolu s ďalšími piatmi triedami. Prebehol okolo nás hádam už pätnástkrát. Narodila sa v deväťdesiatch rokoch minulého storočia. Môj brat je trojnásobn otec. Na výstavu prišiel dvest návštevník. Z dvadsiatch ôsmch žiakov chýbali šiest. Pred školou sa ukázali prv žiaci. K desiatm narodeninám mu babka upiekla výbornú tortu.