EXISTENCIONALIZMUS

test

Označte správnu odpoveď.