zámok Vitajte na našom tajomnom zámku. Na úvod vás pozývame do vstupnej haly, kde vám dvorná dáma po splnení úvodnej úlohy odovzdá kľúčik od prvej komnaty alebo siene. Tam sa dozviete čo všetko musíte splniť, aby ste dostali kľúčik od druhej komnaty, kde zasa musíte o ďalší kľúčik zabojovať riešením nejakého problému. Počas objavovania tajov nášho zámku budete prechádzať aj rôznymi nádvoriami, kde sa vám zíde hlavne fantázia a tvorivosť. A tak budete putovať po zámku až dovtedy, kým neobjavíte tú poslednú komnatu alebo sieň v zámockej veži, odkiaľ budete mať skvelý výhľad na celé kráľovstvo Informatiky. A teraz sa spoločne pustime do objavovania tajomstiev nášho zámku, ráčte vstúpiť...

Vstupná BRÁNA

vstupná brána Po vstupe do zámku cez vstupnú bránu (kliknite) sa dostanete do vstupnej haly, kde sa ako slušne vychovaná návšteva najprv predstavíte. Na stenu preto pripnite svoj štítok s menom a napíšte niečo stručné o sebe (záľuby, rodina, pekná myšlienka...) Tak získate prvý kľúčik, aby ste mohli ďalej objavovať tajomstvá zámku zvaného Informatika. Postupnosť ako budete komnatami a sieňami prechádzať vám určí dvorá dáma.