Finančná gramotnosť

uvoľnené úlohy z PISA 2012 testovania

Do voľných políčok zapíšte požadované úädaje.

Naliehavé výdaje

Klára a jej priatelia bývajú v prenajatom dome, všetci zatiaľ pracujú len dva mesiace a nemajú žiadne úspory. Práve dostali svoj plat za minulý mesiac.Spísali si tento zoznam úloh:
  • Zariadiť kabelovú televíziu
  • Zaplatiť nájom
  • Kúpiť záhradný nábytok
  • Zaplatiť splátku pôžičky

Otázka: Ktoré úlohy zo zoznamu budú Klára s jej priateľmi považovať za naliehavé?
Zapíš do tabuľky áno / nie

Úloha Je úloha naliehavá?
Zariadiť kabelovú televíziu
Zaplatiť nájom
Kúpiť záhradný nábytok
Zaplatiť splátku pôžičky
Peniaze na cestovanie

Nataša pracuje každý týždeň tri večery v reštaurácii. Každý večer odpracuje 4 hodiny a zarobí 10€ za hodinu, k tomu dostane každý týždeň 80€ na vreckové. Nataša ušetrí presne polovicu všetkých peňazí, ktoré každý týždeň zarobí.

Otázka: Nataša chce našetriť 600 € na prázdniny. Koľko týždňov jej bude trvať, dokým zarobí 600 €?
Bude to trvať viac ako 5 týždňov?
Nová ponuka

Pani Jonášová si požičala 8 000 € od Prvej Tolárskej. Pôžička má ročnú úrokovú sadzbu 15%. Každý mesiac spláca 150 €. Po roku dlží pani Jonášová ešte 7400 €.
Iná finančná spoločnosť s názvom Najtolár ponúka pani Jonášovej pôžičku 10 000 € s ročnou úrokovou sadzbou 13%. Splátky sú tiež 150 € mesačne.

Otázka: Rozhodni, aký je finančný dôsledok pre pani Jonášovú, keď príjme pôžičku ešte aj od Nejtoláru. Doplňte do tabuľky áno / nie.

StavFinančný dôsledok
Bude viac zadĺžená.
Bude schopná udržať pod kontrolou svoje straty.
Celkovo zaplatí viac na úrokoch.
Ak sa rozhodne predčasne splatiť prvú pôžičku (z peňazí, ktoré získa z druhej pôžičky), bude musieť zaplatiť penále.
Bude mať rovnaký čas kým splatí ostatné pôžičky.
Na trhu

Paradajky si môžeš kúpiť na váhu (2,75 toliarov za kg) alebo v bedničke (22 toliarov za 10 kg).

Pokúste sa k nasledujúcim argumentom pripísať, či sú pravdivé (áno / nie).

Kúpiť paradajky v bedničke je výhodnejšie, ako kupovať na váhu. Po prepočítaní na 1 kg je lacnejšia možnosť tejto kúpi.
Nakupovanie vo väčšom balení je vždy výhodnejšie, lebo zaplatíme menej za tovar.
Je potrebné sa radšej zamyslieť pri nákupe, či potrebujeme také množstvo paradajok (skoro zhnijú, nevieme okamžite skonzumovať také mnžstvo paradajok).


Výplatná páska

Každý mesiac príde Jane na jej bankový účet výplata. Takto vyzerá jej výplatná páska za júl:

Meno zamestnanca: Jana Občanová
Pracovné zariadenie: ManažerkaObdobie 1.7-31.7


Hrubá mzda2 800 tolárov
Zrážky300 tolárov
Čistá mzda2 500 tolárov


Hrubá mzda za minulý rok celkom19 600 tolárov


Otázka: Koľko peňazí poslal Jane zamestnávateľ na jej bankový účet 31.7?

možnosťje pravdivá?
300 tolárov
2500 tolárov
2800 tolárov
19600 tolárov
Chyba v banke

Dávid má účet v Tolbanke. Obdržal tento e-mail.
Vážený klient Tolbanky,
na servere Tolbanky došlo k chybe a vaše internetové prihlasovacie údaje sa stratili. V dôsledku toho nemáte prístup k internetovému bankovníctvu.Najdôležitejšie je, že Váš účet už nie je zabezpečený.
Pre obnovenie prístupu kliknite prosím na nasledujúci odkaz a postupujte ďalej podľa pokynov. Budete požiadaný o zadanie svojich prihlasovacích údajov.
https://Tolbanka.com


Otázka: Ktorou radou by sa Dávid mal riadiť? V každom riadku zapíšte áno / nie.

RadaMá sa riadiť touto radou?
Odpovedať na e-mail a poskytnúť prihlasovacie údaje.
Odpovedať na e-mail a požiadať o ďalšie informácie.
Kontaktovať banku aby mu poskytla informácie o tomto e-maili.
Keď je odkaz rovnaký ako internetová adresa banky, kliknúť naň a postupovať podľa pokynov.
Nová platobná karta

Lenka žije v Tolarsku. Dostala túto novú platobnú kartu.
4000 0012 3456 7899
Platnosť do 12/14
Lenka BláhováNasledujúci deň dostane Lenka ku karte osobné identifikačné číslo (PIN). Čo by mala Lenka s PIN číslom urobiť? áno / nie
popis činnostimá urobiť?
Napísať PIN na papierik a nosiť ho v peňaženke.
Povedať PIN svojím kamarátkam.
Napísať si PIN na zadnú strany karty.
Zapamätať si PIN.
Poistenie Motocyklu

Minulý rok mal Stano svoju motorku poistenú u Motopoisťovne. Poistenie krylo škody spáchané nehodou alebo krádežou motorky. Tento rok chce Stano poistenie u Motopoisťovne predĺžiť, ale od minulého roka došlo v jeho živote k niektorým zmenám. Ako môžu jednotlivé udalosti v tabuľke ovplyvniť cenu poistenia Stanovej motorky v minulom roku?
Do tabuľky dopíš: áno / nie

UdalosťAko môže udalosť ovplyvniť cenu Stanovej poistky?
Stano vymenil svoju starú motorku za oveľa silnejšiu motorku.Zvýši cenu poistného...
Stano prelakoval svoju motorku na inú farbu.Zníži cenu poistného ...
Stano minulý rok zavinil dve dopravné nehody.Neovplyvní cenu poistného ...
Narodila sa mu dcéra.Neovplyvní cenu poistného ...
Akcie

Graf ukazuje, ako sa vyvíjala cena jednej akcie firmy Majlant behom 12 mesiacov:
graf.JPG

Otázka: Ktoré tvrdenia týkajúce sa grafu sú pravdivé? V každom riadku doplň áno / nie.

TvrdenieJe tvrdenie pravdivé alebo nepravdivé?
Najlepši mesiac nákupu akcií bol v septembri
Cena za akciu sa behom roka zvýšila asi o 50%
V apríli (oproti marcu) klesla cena akcií.
Najnižšia cena za jednu akciu bola 1,5 toliarov.