f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOUEXKURZIA

EXKURZIA

Jazyková škola

jazyková škola

A čo už je za nami...

30.06.2023, RNDr. Gabriela Kövesiová
Projekt Matematické prechádzky v Moldave nad Bodvou sa dostal do svojej záverečnej fázy, keď sme hlavné výstupy nášho niekoľkomesačného snaženia sprístupnili širokej verejnosti. Tento projekt bol realizovaný vďaka podpore Nadačného fondu Magenta Life spravovaného Karpatskou nadáciou. Hlavným cieľom tohto projektu bolo vytvoriť...
06.06.2023, RNDr. G. Kövesiová
Náš robotický tím v zložení: Lukáš Haňo, Patrik Hegedűs a Viliam Kövesi z V.OA sa dňa 06. 06. 2023 zúčastnil národného kola svetovej robotickej súťaže World Robot Olympiad, ktorá sa konala v Kulturparku v Košiciach. Sily si zmerali s ďalšími ôsmimi robotickými tímami z celého Slovenska v ich vekovej kategórii. Po sčítaní bodov...
05.06.2023, RNDr. G. Kövesiová
Dnes sa naše dva robotické tímy (chlapci z kvinty: Lukáš Haňo, Patrik Hegedűs, Viliam Kövesi a chlapci zo sekundy: Jakub Fodor, Stanislav Kožár) po prvýkrát zúčastnili celoslovenskej robotickej súťaže RBA (Robotický Battle na Alejovej), ktorá sa uskutočnila dňa 05.06.2023 v Košiciach. V kategórii Robotická výzva náš starší tím získal zaslúžené prvé miesto...
04.04.2023, RNDr. Cs. Nagyová
Dňa 10. 03. 2023 minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký udelil Veľkú medailu, Malú medailu a Ďakovný list sv. Gorazda pedagógom, ktorí sa pričinili o rozvoj školstva na Slovensku. Jedným z ocenených, bol aj prvý riaditeľ nášho slovenského gymnázia v Moldave nad Bodvou, PhDr. Ladislav Kučera, CSc...
29.03.2023, RNDr. Cs. Nagyová
Pri príležitosti dňa učiteľov, dňa 29. 03. 2023 v priestoroch veľkej sály MsKS, primátor mesta JUDr. Ing. Slavomír Borovský, slávnostne ocenil pedagogických ako aj nepedagogických zamestnancov škôl na území mesta Moldava nad Bodvou. Medzi ocenenými boli aj naši kolegovia, Mgr. Iveta Bradová a Jozef Weiser.
28.03.2023, RNDr. Cs. Nagyová
Pri príležitosti dňa učiteľov, dňa 28. 03. 2023 v priestoroch Východoslovenskej galérie, predseda Košického samosprávneho kraja, Ing. Rastislav Trnka, slávnostne ocenil 18 inšpiratívnych pedagógov. Medzi ocenenými bola aj naša kolegyňa PaedDr. Stanislava Ballaschová. Na Gymnáziu Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou pôsobí...

Všetky ďalšie aktivity...


Pokyny pre stravníkov školskej jedálne

-> 1. Prihlásenie sa na stravu je záväzné na základe podanej Žiadosti o dotáciu a zápisného lístka cez Edupage.

-> 2. Pokyny k úhrade je potrebné sledovať cez aplikáciu Edupage – Platby kde nájdete všetky potrebné údaje.

-> 3. IBAN: SK83 0200 0000 0016 5216 3854, do poznámky uvádzajte celé meno stravníka /nie rodiča/, triedu a špecifický symbol.

-> 4. Stravné musí byť uhradené do 10.dňa v mesiaci.

-> 5. V prípade poskytnutia štátnej dotácie hradí rodič réžiu 6 €/mesiac (Štátna dotácia sa poskytuje na každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v základnej škole a odobralo stravu).

-> 6. V prípade neodhláseného, alebo neprebratého je rodič povinný uhradiť celú výšku obeda : 1. stupeň – 1,50 €, 2. stupeň – 1,70 €.

-> 7. Žiak preberá obed na základe čipu (čipového systému). V prípade zabudnutia čipu, je to potrebné hlásiť vedúcej ŠJ. V prípade straty čipu je cena nového 2 €.

-> 8. Pre žiakov s diétou sa dotácia: 1.stupeň 2,10 €, 2.stupeň 2,30 € vypláca na základe potvrdenia od odborného lekára a evidencie dochádzky zriadovateľom mesta Moldava nad Bodvou na číslo účtu rodiča.

-> 9. ODHLÁSIŤ sa stravník môže na telefónnom čísle 055/460 2736, cez aplikáciu Edupage alebo e-mailom: jedalen@zscsamoldava.sk.

-> 10. V prípade neskorého odhlásenia sa zo stravy, je možné výnimočne obed odobrať v menuboxe v cene 0,30 € / balenie.

-> 11. Strava sa odhlasuje 24 hod. vopred, cez aplikáciu Edupage do 7:15 v daný deň.

-> 12. Za neodhlásenú stravu sa vecná ani finančná náhrada neposkytuje, spätne sa strava odhlásiť nedá.

-> 13. Ak sa stravník rozhodne, že už nechce navštevovať školskú jedáleň, musí sa vyhlásiť (odovzdať čip) osobne v kancelárii vedúcej ŠJ, nakoľko je vedený automaticky každý mesiac. Neodhlásený obed bude musieť v plnej výške uhradiť!

-> 14. Žiak sa v jedálni správa disciplinovane, dodržiava zásady stolovania a dbá o čistotu. Rozbitý riad hradí v plnej výške. Žiak rešpektuje príkazy vychovávateliek ŠKD, pedagogického dozoru aj celého personálu školskej jedálne.

-> 15. Do školskej jedálne je zákaz vstupu cudzím osobám!

-> 16. Žiadame rodičov a žiakov, aby tieto pokyny o školskom stravovaní rešpektovali, a tým umožnili plynulú prevádzku školskej jedálne.

Bližšie informácie u vedúcej školskej jedálne.

RECYKLOHRY...

Podporte vaše deti v športovaní!
Pýtate sa ako?
Jednoducho.
Zavadzajú vám v byte staré nefunkčné elektrospotrebiče ako napr. rádio, discman, kalkulačka, rýchlovarná konvica, stará klávesnica či počítačová myš, alebo pokazené autíčko na diaľkové ovládanie a ďalšie veci (úplný zoznam spotrebičov). Doneste nám ich do školy, my ich potom vymeníme za športové náradie, lopty alebo pingpongové rakety a iné, ktoré vaše deti tak zbožňujú.
Ďalšie informácie o projekte nájdete na stránke www.recyklohry.sk

OZNAM

Zvonenie v školskom roku 2022/2023

1.hodina: 7.45 - 8.30 hod
2.hodina: 8.35 - 9.20 hod
3.hodina: 9.30 - 10.15 hod
4.hodina: 10.35 - 11.20 hod
5.hodina: 11.25 - 12.10 hod
6.hodina: 12.20 - 13.05 hod
7.hodina: 13.10 - 13.55 hod

alebo v prípade, ak máte v rozvrhu viac ako 7 hodín: 1.hodina: 7.45 - 8.30 hod
2.hodina: 8.35 - 9.20 hod
3.hodina: 9.30 - 10.15 hod
4.hodina: 10.35 - 11.20 hod
5.hodina: 11.25 - 12.10 hod
6.hodina: 12.20 - 13.05 hod
obedňajšia prestávka: 13.05 - 13.45 hod
7.hodina: 13.45 - 14.30 hod
8.hodina: 14.40 - 15.25 hod
9.hodina: 15.30 - 16.15 hod

Informačný bulletin