f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


2 % z dane

Vážení rodičia a priatelia školy,
dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu priazeň pri rozhodovaní o venovaní 2% z Vašich daní za rok 2022. Ak sa rozhodnete pomôcť poukázaním podielu zaplatenej dane občianskemu združeniu: Rodičovské združenie pri Gymnáziu Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou, ubezpečujeme Vás, že všetky takto získané prostriedky budú slúžiť na zlepšovanie podmienok a rozširovania možnosti vzdelávania na GŠM a hlavne v prospech Vašich detí.
Ceníme si Vašu ochotu pomôcť a vopred ĎAKUJEME za rozhodnutie venovať Vaše 2% práve nám.

S úctou,
Mgr. Katarína Hegedűsová, predsedníčka RZ pri GŠM
RNDr. Csilla Nagyová, riaditeľka školy

Tlačivo na stiahnutie

oznam

V školskom roku 2023/2024 otvárame jednu triedu osemročného štúdia a jednu triedu štvorročného štúdia. Informácie k prijímacím skúškam nájdete v sekcii Prijímacie skúšky.

-> v prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle: 0903 130 822

A čo už je za nami...

11.03.2023, RNDr. G. Kövesiová
Náš robotický tím sa na začiatku februára prebojoval z regionálneho kola First Lego League v Košiciach do národného, ktoré sa tento rok uskutočnilo 11. marca 2023 v Bratislave. S finančnou podporou nášho zriaďovateľa (KSK) sme teda vycestovali s členmi tímu Legomaniaci za novými zážitkami na poli robotiky...
03.03.2023, RNDr. Gabriela Kövesiová
V polovici novembra 2022 sme už tradične s našimi stredoškolskými prvákmi (V.OA) začali riešiť misie nového eTwinning projektu Keep learning and have fun. Po trojmesačnej práci v medzinárodne zmiešaných tímoch sa tak naši študenti z oboch partnerských krajín dostali k záverečnej fáze projektu. Po vyriešení rébusov, tajničky, puzzle či hádaniek...
01.02.2023, RNDr. G. Kövesiová
Po niekoľkomesačnej príprave na svetovú robotickú súťaž First Lego League sme v regionálnom kole Košice obsadili vynikajúce 2. miesto. Pričinil sa o to náš najmladší robotický tím v zložení Samuel Drabik z I.OA, Alexandra Kissová z I.OA, Stanislav Kožár z II.OA, Jakub Fodor z II.OA, Karin Ballaschová z II.OA, Soňa Herichová z II.OA, Nikoleta Bábová z II.OA...
20.12.2022, Mgr. Michal Soroka
V školskom roku 2020/2021 získalo naše Gymnázium Štefana Moysesa finančnú podporu od Nadácie Orange na realizáciu projektu Bola raz jedna sieť. Jeho hlavným cieľom je vzdelávanie žiakov primárneho vzdelávania v oblasti nebezpečenstiev vo virtuálnom priestore internetu. Autorom zmarila plány na realizáciu covidová situácia, kvôli ktorej...
08.12.2022, RNDr. Cs. Nagyová
V Bratislave sa dňa 08. 12. 2022 konala národná eTwinning konferencia "Ako si predstavujeme vzdelávanie v budúcnosti." Na konferencii odzneli zaujímavé prednášky rôznych hostí, ktoré sa týkali vzdelávania a školstva v rýchlo sa rozvíjajúcej spoločnosti. Súčasťou zaujímavého programu bolo aj slávnostné ocenenie víťazov Národnej súťaže...
05.12.2022, Mgr. I. Bradová
Dňa 5. 12. 2022 prinieslo planetárium Astro Show do našej školy množstvo zaujímavých informácií a poznatkov. V kupole prenosného planetária, ktorá bola postavená v priestoroch telocvične, sa pod vodnú hladinu do tajov podmorského sveta dostali naši najmladší žiaci z I.OA a II.OA. Starší žiaci zase spoznávali vesmír. Niektorí sa dozvedeli o jeho...

Všetky ďalšie aktivity...

OZNAM

Vážení rodičia, milí študenti,

prosíme Vás o vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka/študenta pri prvom nástupe do školy v školskom roku 2022-2023. Môžete ho odovzdať elektronicky cez eduPage v časti Žiadosti/Vyhlásenia, alebo v papierovej forme (stihnite si ho TU, vytlačte a vyplňte).

Ďalej Vás prosíme o vyplnenie tohto vyhlásenia o bezpríznakovosti zakaždým, ak žiak nastúpi do školy po troch a viac dňoch neprítomnosti (vrátane víkendov a sviatkov). Aktuálne tlačivo nájdete vždy v aplikácii eduPage (v časti Žiadosti/Vyhlásenia), alebo v papierovej forme na webstránke školy v časti Tlačivá.

Ďakujeme za spoluprácu.

OZNAM PRE STRAVNÍKOV

-> Odhlásenia z obeda je možné urobiť zapísaním sa v zošite pred jedálňou, alebo telefonicky na vedúcu ŠJ ČSA 15:
055 460 27 36, prípadne na sekretariát našej školy:
055 460 21 38, 0903 130 822.
-> Strava sa odhlasuje deň vopred (do 14:00 hod.), len v prípade nepredvídateľnej choroby aj v ten deň ráno v čase od 7:10 hod. do 7:45 hod. na telefónne číslo ŠJ ČSA.
-> Uhradiť poplatok za stravu je nutné do 15. dňa v mesiaci poštovou poukážkou (žiaci ju dostanú v škole vždy na konci mesiaca), alebo príkazom cez internetbanking na
IBAN: SK83 0200 0000 0016 5216 3854 a do poznámky uviesť meno a priezvisko žiaka, triedu a status: ŽIAK (nižší stupeň) / ŠTUDENT (vyšší stupeň).

RECYKLOHRY...

Podporte vaše deti v športovaní!
Pýtate sa ako?
Jednoducho.
Zavadzajú vám v byte staré nefunkčné elektrospotrebiče ako napr. rádio, discman, kalkulačka, rýchlovarná konvica, stará klávesnica či počítačová myš, alebo pokazené autíčko na diaľkové ovládanie a ďalšie veci (úplný zoznam spotrebičov). Doneste nám ich do školy, my ich potom vymeníme za športové náradie, lopty alebo pingpongové rakety a iné, ktoré vaše deti tak zbožňujú.
Ďalšie informácie o projekte nájdete na stránke www.recyklohry.sk

OZNAM

Zvonenie v školskom roku 2022/2023

1.hodina: 7.45 - 8.30 hod
2.hodina: 8.35 - 9.20 hod
3.hodina: 9.30 - 10.15 hod
4.hodina: 10.35 - 11.20 hod
5.hodina: 11.25 - 12.10 hod
6.hodina: 12.20 - 13.05 hod
7.hodina: 13.10 - 13.55 hod

alebo v prípade, ak máte v rozvrhu viac ako 7 hodín: 1.hodina: 7.45 - 8.30 hod
2.hodina: 8.35 - 9.20 hod
3.hodina: 9.30 - 10.15 hod
4.hodina: 10.35 - 11.20 hod
5.hodina: 11.25 - 12.10 hod
6.hodina: 12.20 - 13.05 hod
obedňajšia prestávka: 13.05 - 13.45 hod
7.hodina: 13.45 - 14.30 hod
8.hodina: 14.40 - 15.25 hod
9.hodina: 15.30 - 16.15 hod

Informačný bulletin