© RNDr. Gabriela Kövesiová 2011

Stredová súmernosť

Obrazy útvarov

Do prázdnych polí zapíš súradnice (najprv x-ovú, potom y-ovú) obrazov vrcholov útvarov v stredovej súmernosti podľa stredu S.
obr1
A' = SS(A) má súradnice [, ]
B' = SS(B) má súradnice [, ]
C' = SS(C) má súradnice [, ]
obr2
A' = SS(A) má súradnice [, ]
B' = SS(B) má súradnice [, ]
C' = SS(C) má súradnice [, ]
D' = SS(D) má súradnice [, ]
obr3
A' = SS(A) má súradnice [, ]
B' = SS(B) má súradnice [, ]
C' = SS(C) má súradnice [, ]
D' = SS(D) má súradnice [, ]
obr4
A' = SS(A) má súradnice [, ]
B' = SS(B) má súradnice [, ]
C' = SS(C) má súradnice [, ]
D' = SS(D) má súradnice [, ]